Събрание на членовете на РК

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Регионалната колегия на БАЗ – Варна, организира събрание на членовете на колегията от регионон Варна. Събранието ще се проведе на 12.07.2022 г. от 14: 00 часа, на адрес„Христо Ботев“ №1, в „ Юнашки салон–Варна“–зала . Повече подробности в ПОКАНАТА


Събрание на членовете на РК

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Регионалната колегия на БАЗ – Варна, организира събрание на членовете на колегията от регионон Варна. Събранието ще се проведе на 21.04.2022 г. от 14: 00 часа, на адрес„Христо Ботев“ №1, в „ Юнашки салон–Варна“–зала . Повече подробности в ПОКАНАТА


Showing 2 of 2 results