Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Варна е учредена през 2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Варна.

 

Регионалната колегия на БАЗ – Варна (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно:

Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.

 

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

Контакти

Адрес

Регионален председател

+359 888 976 933

Имейл

office-varna@baz.bg

Новини

Структура

Иван Попов

Председател

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-varna@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 976 933

Полезни връзки